Toelating nieuwe kunstenaars

De Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze heeft tot doel beeldende kunst in de gemeente Aa en Hunze onder de aandacht te brengen en de aangesloten professionele kunstenaars een podium te bieden om hun kunst te tonen. Dit gebeurt in het voorjaar door een kunstroute en in de nazomer met een gezamenlijke expositie. Ook onderling contact en uitwisseling van kennis en ideeën over het kunstenaarschap behoren tot de doelstelling van de stichting.

De definitie van professioneel kunstenaarschap heeft voor de Stichting een brede betekenis. Het gaat om het niveau waarop je als kunstenaar werkt. Naast dat het werk moet getuigen van vaktechnische kennis, dient het werk samenhang te vertonen. De vragen die daarbij spelen zijn onder meer: laat het werk zien wij jij bent als kunstenaar? Is er sprake van een ontwikkeling en wil je jezelf ook als kunstenaar presenteren? Wat is je visie op je werk en waar sta je als kunstenaar voor?

Beeldend kunstenaars die zich in het hiervoor geschetste beeld herkennen, kunnen zich aanmelden bij de Stichting. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om kunstenaars met een afgeronde kunstopleiding, maar ook om kunstenaars die zich op een andere wijze tot een professioneel niveau ontwikkeld hebben. Een kunstopleiding op HBO-niveau is een pré, maar leidt niet automatisch tot toelating.

Toelatingsprocedure

Kunstenaars die zich willen aansluiten bij de Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze kunnen het formulier invullen via de link hieronder.

Klik hier voor het aanmeldformulier

Na ontvangst van het formulier zal het bestuur een afspraak maken om ter kennismaking bij de kunstenaar op bezoek te komen. Meestal is dat een bestuurslid en een kunstenaar uit de betreffende discipline. In dat gesprek zullen de vragen aan de orde komen die hierboven staan genoemd.

Bij een positieve beoordeling zal de kunstenaar uitgenodigd worden tot het houden van een presentatie voor alle aangesloten kunstenaars tijdens een ledenvergadering. Daarin vertelt de uitgenodigde kunstenaar over zichzelf en zijn of haar kunst en laat enkele relevante werkstukken zien. Door middel van een diapresentatie kan de kunstenaar verder ingaan op zijn of haar ontwikkeling en kunstenaarschap.

Na de presentatie verlaat de kunstenaar de locatie, waarna de vergadering uiteindelijk besluit tot toelating. De kunstenaar krijgt zo spoedig mogelijk de uitslag van de stemming.

Aangesloten kunstenaars hebben rechten en plichten.

Rechten: een eigen pagina op de website van de stichting, deelname aan de jaarlijkse kunstroute, deelname aan de jaarlijkse groepsexpositie en overige activiteiten binnen de stichting.

Plichten: een jaarlijkse financiële bijdrage van € 65,00, plus eventueel een extra bijdrage voor exposities, het aanleveren van beeld- en tekstmateriaal voor de website, deelname aan de kunstroute, aanwezigheid bij vergaderingen.

 

 © 2004-2024 Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze