Algemene Statement van de Stichting Beeldend  Kunstenaars Aa en Hunze:  Bij onze stichting zijn nu 23  professionele kunstenaars aangesloten. Zij vertegenwoordigen uiteenlopende disciplines: teken- en schilderkunst, keramiek en beeldhouwwerk, grafische technieken, fotografie, textiele vormgeving en ruimtelijke vormgeving.
De stichting stelt zich ten doel de bekendheid van haar leden te vergroten
door het deelnemen aan exposities of het zelf organiseren daarvan.
Een vast gegeven daarbij is onze Atelierroute in het laatste weekend van maart.
Door middel van lezingen, atelierbezoek e.d. wordt getracht het onderlinge contact te stimuleren.
De stichting is aangesloten bij het CBK Drenthe en is ANBI- erkend.

Toelatingsprocedure:

A. Een kandidaat heeft een kunstopleiding op HBO-niveau afgerond of is ingeschreven bij het CBK: de kandidaat wordt uitgenodigd een presentatie te geven aan de leden

B. Een kandidaat heeft geen afgeronde kunstopleiding op HBO-niveau (lagere opleidingen of autodidact): de kandidaat wordt bezocht een commissie uit de leden. Deze commissie zal met behulp van een vragenlijst en eigen professioneel inzicht bepalen of deze kandidaat uitgenodigd kan worden voor een presentatie. De commissie brengt verslag uit aan het bestuur, dat vervolgens het commissievoorstel zal overnemen.

Presentatie:

* De kandidaat vertelt in ongeveer 15 minuten zijn/haar werk, opleiding, achtergronden, visie, motivatie

* De kandidaat laat aan de hand van een aantal kunstwerken (+/- 10) en een portfolio zien waar hij/zij mee bezig is, hoe hij/zij zich ontwikkeld heeft, wat de verwachting voor de toekomst is.

* Na afloop van de presentatie kunnen door de aanwezige leden vragen gesteld worden.

* Hierna verlaat de kandidaat met het werk de bijeenkomst en volgt direct de stemming.

Stemming:

* De leden wisselen met elkaar van gedachte over wat zij gezien en gehoord hebben.

* Daarna volgt een gesloten, schriftelijke stemming.

* De stemming is altijd geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden.

* De kandidaat is toegelaten als 70% van de aanwezig leden voor toelating heeft gestemd.

Uitslag:

Binnen een week na de presentatie wordt de kandidaat op de hoogte gebracht van de uitslag. Bij toelating wordt de kandidaat gewezen op de ‘rechten en plichten’ van het lidmaatschap.

Rechten: vermelding op de website van de Stichting, deelname aan de Atelierroute, deelname aan andere activiteiten binnen de Stichting.

Plichten: financiële verplichtingen, informatie aanleveren voor de website, deelname aan de Atelierroute, aanwezigheid bij vergaderingen.

 

 © 2004-2022 Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze