Privacyverklaring

De Stichting beschikt over de volgende persoonsgegevens van leden en bestuursleden:

Naam, adres, postcode en woonplaats, in welke discipline de kunstenaar werkt, bestuursfunctie, telefoon en/of mobiel nummer. e-mailadres en website.

Deze gegevens staan op een ledenlijst die door het bestuur gebruikt wordt voor a) administratie (ledenadministratie, contributieheffing) en b) communicatie (uitnodigingen voor vergaderingen, verspreiding van notulen en nieuwsbrieven, alsmede onderlinge contacten).

Op de website van de Stichting heeft elke kunstenaar een pagina waarop hij/zij zich als kunstenaar presenteert; ook worden foto’s toegevoegd van de kunstenaar en zijn/haar kunstwerken. De kunstenaar kan te allen tijde via de websitebeheerder (secretaris) wijzigen, toevoegen etc. Bij opzegging van het lidmaatschap, wordt de kunstenaar aan het einde van het lopende seizoen uitgeschreven. Zijn/haar gegevens worden van de website gehaald en uit het ledenbestand gewist. De penningmeester bewaart de gegevens tot 7 jaar na opzegging in verband met belastingvoorschriften.

De Stichting verwijst in alle documenten (lidmaatschapsformulier, aanmeldingsformulier etc.) naar de privacyverklaring op de website van de stichting.

De Stichting verklaart dat zij geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen. Ook niet buiten de EU, tenzij zij daartoe wettelijk gedwongen wordt.

De Stichting draagt er zorg voor, dat alle in haar bezit en beheer zijnde persoonsgegevens niet voor derden beschikbaar zijn. Voor de website worden daar de gangbare beveiligingsmiddelen ingezet. De digitale opslag van persoonsgegevens bij de bestuursleden wordt adequaat beveiligd. Dat geldt ook voor de back-up.

De persoonsgegevens zijn voor ieder binnen en buiten de stichting zichtbaar via de website.

De Stichting maakt geen gebruik van direct marketing.© 2004-2024 Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze