Flintenpad 38B

7761 AT Schoonebeek

tel. 06.15326425

www.manuelclaasen.nl
info@manuelclaasen.nl
Het werk van Manuel Claasen heeft als uitgangspunt: landschappen. Deze vormen geen afbeeldingen van bestaande situaties, maar zijn verwijzingen naar iets anders, metaforen.
Drie hoofdmotieven keren telkens terug: landschap, tuin en eiland.
Het landschap kent een doorlopende horizon, het is het meest “open”.
De tuin is meestal omsloten, een “hortus conclusus”, het oproepen van een gevoel van veiligheid.
Het eiland houdt een paradox in: het is zowel open als omsloten.

Het werk bevat een aantal vaste elementen. Er zijn trappen, er komen zuidelijk aandoende huizen voor, er is een zwart vlak met daarin een wit vierkant. Er zijn veel organische motieven zoals planten en bomen.
Vóór alles staat een boom (of stam) die geen begin en einde lijkt te hebben.
Huizen en trappen vormen sporen van menselijke activiteit. Ze zijn gestileerd omdat “echte” weergave teveel in de buurt van handeling zou komen, van “geschiedenis”.
De huizen lijken te verwijzen naar “het zuiden”, niet als zonnig droomoord, maar als bakermat, als cultuurgrond.
Trappen hebben te maken met “beneden” en “boven”, met ontstijgen.
Het zwart-met-witte vlak is een Fremdkörper in het schilderij. Het valt erbuiten maar heeft toch met alles te maken, met begin en einde, van kleur en van alle andere dingen.
Het witte vlak kan men een filosofisch venster noemen.
De boom staat vóór het eigenlijke schilderij. Hij staat buiten ruimte en
tijd, als een mythische boom.
Smalle uitsnijdingen vallen op, geven zicht op “echt” landschap.
Ze vormen binnen het vlak een samenspel tussen vlakte en diepte,
wat vrijwel elk schilderij uiteindelijk is.
Binnen één werk zorgen verschillende landschappen ervoor dat het schilderij nog minder een momentopname wordt.

In Claasens werk wordt de wereld gereduceerd tot stilte; er is geen beweging, geen anekdote. Het beeld moet tijdloos zijn.
Het werk is esthetisch, maar niet bewust op “het mooie” gericht.
Het is niet commentariërend, er is geen plaats voor directe verwijzingen naar “de wereld”.© 2004-2022 Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze