trip met Olav  2012 115

Dopheide 3
9451 EE Rolde
0592-241870

www.ciskoetse.nl

“Cis Koetse (1943)

In het werk van Cis Koetse, opgeleid aan Academie Minerva in Groningen, speelt het verleden een voorname rol. Haar familiegeschiedenis en haar persoonlijke herinneringen zijn daarin dikwijls het uitgangspunt. Zo citeert zij bijvoorbeeld in ‘In de tuin met Velasquez’ (2007) deze grote Spaanse schilder, waarbij zij de fameuze Infanta afbeeldt met een jong meisje, gebaseerd op een kinderfoto van zichzelf uit haar familiealbum, die zo weer als een zelfportret kan worden opgevat. Door het samenvoegen van personen uit verschillende eeuwen treedt er in haar werk dikwijls een zekere vervreemding plaats die de beschouwer dwingt tot nadenken. Voorts put Koetse uit de klassieke mythologie, zoals bijvoorbeeld in ‘Het paard van Troje (2010), een werk waarin het mythische en symbolische samengaan.

Koetse is een tekenaar puur sang. Met het potlood weet zij het maximale van haar kunnen te bewerkstelligen. Zelfs in haar schilderijen, veelal in een gemengde techniek, overheerst het tekenachtige. Het sterkst is zij op het kleine formaat waar zij met veel gevoel en nuance de monochromie van het potlood naar de door haar gewenste vorm weet te sturen. In haar werk wordt niet de harde realiteit weergegeven. Het werk van Cis is liefelijk, soms bijna romantisch. Dit is haar werkelijkheid, gebaseerd op haar eigen verleden.

drs. Harry Tupan, juni 2010
Directeur Drents Museum Assen”

 

 

 

 © 2004-2024 Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze